تيم ملي هندبال جوانان جمهوري اسلامي ايرانپرتاب توپ افتتاحيه توسط دكتر سعيدلو


حلقه اتحاد ملي پوشان جوان هندبال براي حضور در مسابقات قهرماني جهان


افتخار آفرينان هندبال ايران


سجاد استكي : برو توپ قشنگم ، برو !!!


به كجا چنين شتابان !!!
در آرزوي جهاني شدن هندبال ايرانجوانان هندبال ايران 


اضطراب و نگراني كوزه گري و عالمي براي آينده هندبال ايران ، آيا جهاني مي شويم ؟؟


هندبال ، هندبال ، هندبال ، هندبال ، هندبال 


اعتراض به ناداوري


نصايح مربي به بازيكنان ،  فقط به جهاني شدن فكر كنيد .


فرهنگ تيمي در غم و شادي ، برد و باخت همينه دكتر  ، همينه


خشم و آموزش همزمان ، هنر مربيگري در هندبال


سجاد ندري و تحمل درد كمر كشنده اي كه فقط او و كادر فني از آن با خبر بودند .

 البته شماره هفده بحرين هم در اينجا فهميد !!!مسلم كاظمي ستاره اي از ديار حماسه سازان هندبال ، ميراثدار بزرگان هندبال لرستان


حملات نا فرجام بحرين در نيمه دوم منجر به پيروزي شيرين ايران شد .


احسان ابويي ، بازيكني با اخلاق پسنديده ، هديه اي از شهر يزد به تيم ملي هندبال جوانان

سلامان بربط آميزه اي از بوكس و هندبال ، جواني از كرمان ، جواب اعتماد كادر فني را داد .


درگيري استكي با بازيكن كروات تيم ملي جوانان قطر


توانايي سجاد ندري بيش از اين هاست ، پس از رهايي از مصدوميت خواهيد ديد .


علي موسوي بازيكن هر دو تيم ملي نوجوانان و جوانان در سال جاري 

 با وجود دير رسيدن به تيم جوانان ، موثر و مفيد بود .


كاراته ژاپني در برابر تكواندو كره اي شكست خورد .

سوت پايان مسابقه و كسب مقام سوم آسيا براي تيم ملي هندبال جوانان 

 كسب مجوز حضور در مسابقات قهرماني جهان


پيروزي شيرين ، كسب مجوز حضور در مسابقات قهرماني جهان يونان .

پايان نگراني هاي يك ماهه و  يك نفس راحت . 

+ نوشته شده توسط هندبال در شنبه یازدهم تیر ۱۳۹۰ و ساعت 19:54 |